Formål og regler

Netværkets navn er OpenID Danmark
(engelsk: OpenID Denmark)

Formål:
Netvækets formål er at støtte udbredelsen af OpenID i Danmark.

Aktiviteter
Netværkets aktiviteter til fremme af formålet kan bl.a. omfatte

  • markedsføring overfor slutbrugere, udviklere og webside-ejere
  • initiativer, der gør det lettere at implementere OpenID på websider
  • påvirke udviklingen af OpenID, hvor det er relevant for danske forhold og anvendelser

Organisation
Netværket er et åbent non-profit netværk. Deltagelse er gratis for alle interessenter, herunder såvel privatpersoner som virksomheder og interesseorganisationer. Dog kan der opkræves deltagergebyr til dækning af direkte omkostninger ved arrangementer o.lign.

Internationale relationer
OpenID Danmark repræsenterer OpenID Foundation i Danmark og respekterer dennes regler for lokale afdelinger (OIDF Local Chapters Policy).

Forpligtelser
Deltagere i netværket forpligter sig til at respektere OpenID Foundations regler og intellektuelle rettigheder samt almindelig god skik og orden for netværksaktiviteter.

Website
OpenID Danmark drives primært som informationssite for slutbrugere, udviklere samt virksomheder, der overvejer at acceptere OpenID på deres website

Facilitatorer
Netværket ledes af en gruppe personer, der i fællesskab påtager sig ansvaret for at facilitere netværket, herunder driften af netværkets website.